• 12 december 2018
  • 19:30 tot 21:30
  • Informatief
  • Heerenveen Centrum
  • € 5,- . Leden van de bibliotheek betalen € 3,50

Avond in het teken van Gambia in bibliotheek Heerenveen

Op woensdag 12 december houdt de bibliotheek van Heerenveen een avond in het teken van Gambia. Verschillende organisaties zullen hierbij aanwezig zijn. Stichting Care for Gambia geeft een lezing en daarnaast komt PUM Netherlands senior experts haar verhaal vertellen. Djembégroep Carrapide zorgt voor de muzikale omlijsting. Deze avond in de bieb aan het Burgemeester Kuperusplein 48 begint om 19.30 uur. Aanmelden is gewenst.

Stichting Care for Gambia

Stichting Care for Gambia vertelt tijdens de lezing met welke projecten zij op dit moment bezig is. Een hiervan is de bouw van een onderkomen voor verloskundigen en verpleegkundigen in Tujereng. De stichting richt zich vooral op de gezondheidszorg, het onderwijs en de agrarische sector in Gambia en staat voor samenwerking en overleg met de bevolking van dit West-Afrikaanse land.
PUM Netherlands senior experts is een non-profitorganisatie, opgericht door werkgeversorganisatie VNO-NCW. Al meer dan 30 jaar adviseert zij bedrijven in ontwikkelingslanden en opkomende markten die geen commerciële consultants kunnen betalen. Zij koppelt deze bedrijven aan Nederlandse professionals die hun jarenlange ervaring onbetaald willen overdragen.
Djembéband Carrapide zorgt voor vrolijke muzikale klanken tijdens deze avond. Zij laat haar repertoire onder andere in de pauze horen. Een djembé is een Afrikaans percussie-instrument.
Aanmelden voor deze avond kan via de website bibliothekenmarenfean.nl en in de bibliotheek. De toegangsprijs is € 3,50 voor leden van de bibliotheek en € 5,- voor niet-leden.
Meer informatie is op www.careforgambia.com en www.pum.nl te vinden.

Global Goals

De bibliotheek organiseert de komende tijd samen met onder meer het Duurzaamheidsplatform Heerenveen (DPH) een aantal voordrachten rond de Global Goals. Deze 17 duurzame ontwikkelingsdoelen voor de periode 2015-2030 zijn vastgesteld door de Verenigde Naties en ook onderschreven door ons land.
De Gambia-avond past ook in het kader van de Global Goals. Het gaat bij dat laatste om opvolgers van de vooral op ontwikkelingslanden gerichte Millennium Goals 2000-2015. De bredere Global Goals zijn nog weinig bekend, maar in Friesland zijn al veel mensen actief op dit gebied.