• 20 november 2017
  • Muziek
  • Heerenveen Centrum
  • € 5,- . Leden van de bibliotheek betalen € 3,50

Drie toppers op Fryske Literêre Jûn

De Friese schrijvers Ale van Zandbergen en Willem Verf verzorgen op maandag 20 november een Fryske Literêre Jûn in de bibliotheek aan het Burgemeester Kuperusplein in Heerenveen. De muzikale omlijsting is in handen van de bekende Fryske troubadour Jaap Louwes. Deze avond met boeiende vraaggesprekken, pakkende voordrachten en intieme liedjes begint om 19.30 uur. Bezoekers krijgen drie culturele toppers voor de prijs van één en worden in de gelegenheid gesteld een gesigneerd boek of een cd met handtekening aan te schaffen.

Ale S. van Zandbergen debuteerde met de roman ‘Littenser merke’, waarmee hij diverse prijzen won. Zijn tweede, pas verschenen boek heet ‘Famke Famke’. Als Van Zandbergen alleen op zijn kamertje aan zijn jeugd terugdenkt, personages creëert en verhalen bedenkt, gaat hij daar helemaal in op. Ook de lezers verliezen zich in zijn boeken. In gesprek met collega Verf legt Van Zandbergen uit hoe hij erin slaagt zo boeiend te schrijven.

Willem Verf heeft inmiddels zeven boeken op zijn naam staan. Deze worden gekenmerkt door een maatschappijkritische inslag en zijn toegankelijk en met spanning geschreven. De romans van Verf vinden gemakkelijk hun weg naar de lezer. Zijn nieuwe werk ‘It sinfol bestean’, een bemoedigende roman in de donkere dagen voor kerst, is uitgekozen als ‘Boek fan de Moanne’ in november. Van Zandbergen praat er met Verf over.

Troubadour Jaap Louwes brengt deze avond zijn liedjes ten gehore. Sinds 1984 schrijft hij geheel eigen nummers, die vaak op Omrop Fryslân zijn te horen. Het liefst staat Jaap zo dicht mogelijk bij de mensen en het Fries is voor hem een prima blues- en rock-‘n-rolltaal. Louwes zingt over dagelijkse dingen, maar ook over het noodlot en hij heeft een uniek geluid.
Deze Fryske Jûn duurt tot ongeveer 21.30 uur. Aanmelden van tevoren is gewenst. Dit kan via www.bibliotheekheerenveen.nl en bij de servicebalie in de bibliotheek.

De toegangsprijs bedraagt 3,50 euro voor leden en  5 euro voor niet-leden van de bibliotheek.
Net stinne, mar derhinne!