• 21 juni t/m 15 september
  • 11:00
  • Expositie
  • Heerenveen
  • Gratis

Ed Dukkers – Restvormen

Het schilder- en tekentalent van Ed Dukkers (1923-1996) werd na de oorlog door Nederlandse musea snel opgemerkt. De opmars van Cobra en de abstracte schilderkunst maakte echter dat de belangstelling voor zijn werk beperkt zou blijven. Dukkers bleef een kunstenaar die vooral waardering vond bij kunstenaars en een kleine groep trouwe verzamelaars. Tot de bewonderaars van zijn werk behoorde ook Thom Mercuur, die in 2005 een tentoonstelling van zijn werk organiseerde in Museum Belvédère. Plannen om die een vervolg te geven, kon hij zelf niet meer uitvoeren, maar werden overgenomen door Museum Belvédère. De expositie Ed Dukkers – Restvormen in Afslag BLV is daarvan het uiteindelijke resultaat en tevens de opmaat naar een publicatie die de Stichting Ed Dukkers momenteel voorbereid.

Ed Dukkers schilderde aanvankelijk in een losse figuratief-expressionistische richting, om zich gaandeweg meer te concentreren op kleur en vorm. De schilderijen die in Afslag BLV worden getoond laten zien hoe hij onderwerpen analyseerde en terugbracht tot eenvoudige basisvormen. Deze gebruikte hij vervolgens in speelse composities waarin figuratie en abstractie elkaar in spanning houden.

De tentoonstelling werd mogelijk gemaakt dankzij de Provincie Fryslân, De Gemeente Heerenveen en de Stichting Jaap Min.