Wanneer?

Dinsdag 22 oktober, 20:15 - 00:00

Waar?

Fok 78, 8441BR Heerenveen Plan route

Firma MES ontsluit de wereld van de ambtenarij. Waar beleid en wetten worden voorbereid, uitgevoerd en gecontroleerd en hard gezocht wordt naar de ‘nieuwe bestuurscultuur’. Hoe is het om te werken terwijl elke stap wordt vastgelegd, gecontroleerd en de hele wereld argwanend meekijkt? Hoe ‘transparant’ is ‘transparant genoeg’? Wat kunnen ambtenaren de burgers bieden? En wat kunnen zij terug verwachten?

Drie rijksambtenaren komen naar het theater om de banden met jou, de burger, aan te halen, in de hoop het wederzijds vertrouwen op te poetsen. Ze verliezen zich echter totaal in de enorme opdracht. Op komische en licht absurdistische wijze ontvouwt zich in ‘De Vierde Macht’ het spanningsveld tussen burger, politiek en ambtenarij, juist nu het wantrouwen in onze overheid steeds meer toeneemt. Het resultaat is brandend actueel theater over de verborgen wereld van de ambtenarij met “een groot aantal hilarische, maar soms ook pijnlijke situaties”. (Theaterkrant)

Dit is er nog meer te doen