• 15 september 2018
  • 11:00 tot 16:00
  • Feest
  • Katlijk
  • gratis

Mienskipsdei, fietstocht en Oogstmarkt

3 dorpen vieren hun positieve verbondenheid met een fietstocht en activiteiten in ieder dorp. Gratis entree en toegang bij het Speelveld in Mildam, ingang Van Aylvalaan.