• 17 juni t/m 17 september 2017
  • Expositie
  • Oranjewoud
  • 9 euro

On the Spot

17 juni t/m 17 september 2017 in Museum Bélvèdere in Oranjewoud, Heerenveen. 11.00 – 17.00 uur. Entree: 9 euro.

Hoe plaatsen inspirerend kunnen zijn…

Directeur-conservator Han Steenbruggen van Museum Belvédère daagde hedendaagse kunstenaars uit om hun liefde voor een plek om te zetten in nieuwe werken. Zo ontstonden schilderijen, foto’s of tekeningen die zijn geïnspireerd door een bijzondere plaats of unieke locatie. Aangevuld met reeds bestaand werk van onder meer Jan Mankes (die woonde en werkte in De Knipe) en Willem van Althuis (die gefascineerd was door de visafslag in Laaksum), is On the Spot een verrassende tentoonstelling over heel ver weg en zeer dichtbij. De plekken variëren van Syrië tot Friesland en van Wales tot Indonesië. De presentaties zijn thematisch gerangschikt in de kabinetten van de westvleugel van het museum. Er zijn zestien kunstenaars bij On the Spot betrokken. Een overzicht:

Syrië
Presentatie van de aquarellen die archeoloog/auteur/kunstenaar Theo de Feyter vlak voor de burgeroorlog maakte in de omgeving van Damascus, Aleppo en Palmyra. De aquarellen laten plekken, gebouwen en monumenten zien die naderhand geheel zijn verwoest. Een recente reis door Syrië leverde een nieuwe reeks aquarellen op, die de vele verwoestingen op ontluisterende wijze laten zien. De werken zijn onlangs uitgebreid besproken in NRC Handelsblad en worden nu getoond in Museum Belvédère.

Indonesië
Presentatie van de aquarellen en dagboeken die Johan Hansen maakte tijdens zijn verblijf als dienstplichtig soldaat in voormalig Nederlands Indië. Hansen maakte zijn impressies in de periode 1947-1950, waarin het Nederlandse leger vaak met geweld, opstandige groeperingen in toom probeerde te houden. De aquarellen laten vooral de schoonheid van het land zien, de dagboeken gaan in op actuele omstandigheden. De presentatie sluit aan op de huidige aandacht voor de koloniale geschiedenis en de politionele acties.

Griekenland
Presentatie van de aquarellen die Ed Dukkers, tijdens vakanties in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, maakte in Griekenland.

Meppel
Presentatie van de tekeningen met tekst die kunstenaar Jan Vegter maakte als herinnering aan het jaar 1939, toen zijn vader als officier werd gelegerd in Meppel en het gezin zich vestigde in het centrum van de Drentse stad. De groep werken geeft goed weer hoe een jongen van acht de aanloop naar de oorlog beleefde.

Laaksum
Presentatie van de reeks schilderijen die Willem van Althuis maakte van de visafslag te Laaksum en de foto’s van fotograaf Hans Sas van hetzelfde onderwerp. Schilderijen en foto’s laten de schoonheid zien van de loods die zijn vroegere functie heeft verloren en dreigt te verdwijnen. Ze geeft aanleiding tot overpeinzing over hoe wij omgaan met erfgoed en hoe kunstenaars ons kunnen wijzen op de bijzondere schoonheid van de dingen die voorbijgaan.

De Deelen
Presentatie van schilderijen van Sjoerd de Vries, Jelle Schotanus en Evert de Graaf van het natuurgebied boven Tjalleberd, dat zijn ruige karakter dankt aan vroegere veenafgravingen.

Het strand bij Kijkduin
Video- en fotopresentatie waarin Flora Reznik een artistieke impressie geeft van de werking van de door mensenhanden aangelegde zandmotor bij Kijkduin (nabij Den Haag). De presentatie geeft inzicht in de effecten van wind en getijden op de Nederlandse kust en in de voortdurende strijd tegen de zee, die – naar verwacht wordt – met de opwarming van de aarde intensiever zal worden.

De Knipe
Dankzij bruiklenen van verschillende musea kan Museum Belvédère beschikken over een mooie groep schilderijen die Jan Mankes heeft gemaakt van de directe omgeving van zijn ouderlijk huis in De Knipe, het Meer en de Woudsterweg.

Rottige Meenthe
Presentatie van de foto’s die fotograaf Ton Broekhuis maakte van riet, rietkragen en rietsnijders in natuurreservaat Rottige Meenthe. In zijn reeks maakt Broekhuis gebruik van uiteenlopende technieken om de effecten van licht, wind en kleur kracht bij te zetten en het gebied te karakteriseren.

De andere plekken die centraal staan in de tentoonstelling On the Spot zijn Schotland (Bruno van Dyck), Wales (Dick van Arkel), Eastermar (Gosse Koopmans) en Parklandschappen (Rein Dool).

De tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door:Gemeente Heerenveen en Provinsje Fryslân.