• 21 september
  • 11:00 tot 17:00
  • Open dag
  • Heerenveen
  • gratis

Open Dag + lezing Linda Trip

Op zaterdag 21 september 2019 zal in het Odd Fellow Huis aan de Herenwal 10 in Heerenveen een open dag worden gehouden. Tevens zal een bijzondere kunsttentoonstelling worden geopend.

Het thema is ‘100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland’. Tijdens deze tentoonstelling zullen werken worden getoond van Anna Joustra en Jeanne Bieruma Oosting.

Anne Joustra:
Joustra was afkomstig uit een ondernemende Heerenveense familie. Zelf leed ze een teruggetrokken bestaan. Het grootste deel van haar leven reisde ze op en neer tussen Parijs en Het Meer, waar ze een kamer boven het café aan de Veensluis had. Joustra is een bescheiden navolgster van het Franse impressionisme wat in haar landschappen het best tot uiting komt.

Jeanne Bieruma Oosting:
Bieruma Oosting bracht een deel van haar jeugd door in Oranjewoud en zou daar later nog vaak op bezoek komen. Aangemoedigd door de beeldhouwster Charlotte van Pallandt (nu te zien in Museum de Fundatie Zwolle) vertrok ze in 1929 naar Parijs. Daar maakte ze deel uit van de Nederlandse kunstenaarskolonie. Ze wordt gerekend tot de vernieuwers van de Nederlandse grafische kunst van de twintigste eeuw.

Linda Palil – Trip:
Palil – Trip, directeur en conservator van Museum Heerenveen zal op deze dag op twee verschillende tijdstippen dezelfde lezingen geven over het leven van Anna Joustra en Jeanne Bieruma Oosting en over het Heerenveen van toen en het kunstklimaat waarin beide dames zich bevonden.

Programma

11.00 u. Opening van de tentoonstelling
14.00 – 14.30 u. Eerste lezing van Linda
15.30 – 16.00 u. Tweede lezing van Linda
17.00 u. Sluiting

De toegang is gratis en er wordt koffie en thee geschonken. Gedurende de dag kunt u bij aanwezige leden van de loge informatie krijgen over het lidmaatschap van de loge.

Wij verwelkomen u graag aan de Herenwal 10 in Heerenveen

Gaby Duvekot – Fichtner
Voorzitter Iris Rebekkah loge

Jan de Vos
Voorzitter Johan Willem Friso loge