• 18 september 2017
  • Lezing
  • Heerenveen
  • € 5,-

Peter Barthel : “ Professor, bestaat God? “

Peter Barthel is hoogleraar sterrenkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is kritisch lid van de PKN. Naast lezingen over zijn vak geeft hij af en toe ook lezingen over de relatie tussen religie en wetenschap. In het kader van het 400-jarig bestaan van de universiteit beantwoordde hij in 2014 de vraag van de 7-jarige Anco. “Bestaat God – kan de universiteit dat uitzoeken?” Dat antwoord verscheen enkele weken later in de landelijke ochtendkrant Trouw en vond grote weerklank. Barthel heeft zijn antwoord nu verder uitgewerkt, in een dun toegankelijk boekje.

Zijn heldere uiteenzetting van hoe hij als wetenschapper – dagelijks bezig is met het heelal en de nietigheid van de aarde en de mens – aankijkt tegen God, religie en de rol van de kerk in onze moderne samenleving, kan velen inspireren: atheïsten, agnosten en trouwe kerkgangers. In zijn visie is God de bezielende geest van deze wereld, het mooie en het goede dat we met elkaar in verwondering en vertrouwen op de toekomst ontdekken, dat ons ter verantwoording roept en dat we met elkaar moeten delen.

Barthel ziet de religie als het bezield, geïnspireerd zoeken naar de betekenis van de wereld en de rol van de mens daarin. De kerk heeft bij de zoektocht de taak om de bezieling te benoemen, mede vorm te geven, en concreet te maken. Het Christendom en ook andere godsdiensten geven die taak van oudsher vorm, maar bijzaken kunnen de kern van de zaak in de weg staan. Sleutelwoorden in Barthels visie zijn verwondering en bezieling.

Het bijzonder van het boekje is, dat mensen als bisschop Gerard de Korte er lovende woorden over hebben gesproken, maar ook de bekende ex – Gereformeerde maar nu atheïstische auteur Maarten ’t Hart en de befaamde duurzaamheids-econoom Herman Wijffels en hoogleraar.

In de pauze bent u in de gelegenheid het boekje kopen, kosten 9,95 euro. De opbrengst van het boek gaat naar het Erik Beuminkfonds van de RUG. Dit fonds geeft studenten uit ontwikkelingslanden de kans één of meerdere jaren in Groningen te studeren.

Datum : 18 september 2017. Tijd: 20.00 uur. Plaats: Trinitas Coehoorn van Scheltingaweg 1 8442 EZ Heerenveen