• 17 oktober 2018
  • 10:00 tot 12:00
  • Lezing
  • Heerenveen Centrum
  • Gratis

Seniorcafé met Bonne Stienstra: start feestprogramma Bibliotheek Heerenveen

Het Seniorcafé van woensdag 17 oktober is de aftrap van het feestprogramma ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de bibliotheek in Heerenveen. Journalist Bonne Stienstra, onder meer bekend van zijn column in de Leeuwarder Courant, doet die ochtend zijn verhaal. Burgemeester Tjeerd van der Zwan is van de partij om de jubilerende bieb aan het Burgemeester Kuperusplein 48 te feliciteren. De aanvangstijd is ditmaal 10.00 uur, de toegang is gratis en het Seniorcafé sluit rond 12.00 uur. Alle 55-plussers zijn van harte welkom!

Bonne Stienstra

Bonne Stienstra werd 23 jaar geleden door toenmalig hoofdredacteur Rimmer Mulder gevraagd of hij wekelijks een column in de zaterdagbijlage van de Leeuwarder Courant wilde schrijven. De opdracht was: schrijven over wat er in Friesland en onder gewone en bijzondere Friezen leeft en hen daarbij een podium geven. Stienstra schreef ook over wat hemzelf raakte en bewoog.

De column mocht 525 woorden lang zijn. Het schrijven ging niet altijd vanzelf, soms diende zich maar geen onderwerp aan, maar veel vaker was Stienstra verheugd over wat hij kwijt kon. Bonnes hoofd zit vol met anekdotes. Hij is inmiddels gestopt als columnist, maar neemt zijn verhalen op 17 oktober mee naar de bibliotheek van Heerenveen.

Het Seniorcafé

Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur kunnen 55-plussers in het Seniorcafé van de Heerenveense bibliotheek terecht voor een kop koffie of thee, een praatje en om een krant of tijdschrift te lezen. Bovendien wordt elke eerste woensdag van de maand, behalve in juli en augustus, speciaal voor deze leeftijdsgroep een activiteit georganiseerd. Deze keer is het Seniorcafé op de derde woensdag open.