• 14 april t/m 19 mei
  • 13:00
  • Expositie
  • Heerenveen
  • gratis

‘The ground from under my feet’ Astrid Nobel in Melklokaal

In melklokaal voor hedendaagse kunst is de bijzondere solotentoonstelling ‘The ground from under my feet’ van Astrid Nobel (Hollum, 1983) is een verzameling werken te zien die een specifiek stuk grond als uitgangspunt hebben. Vanuit eigen ervaringen en waarnemingen op en rond een klein stukje strand in het Waddengebied wordt een persoonlijk verhaal verteld over het ontwikkelen van een diepe verbinding met een landschap, maar ook hoe deze band onder druk komt te staan door uitgebreide ingrepen in het gebied, het nadenken over de toekomst ervan
en de hiermee gepaard gaande onzekerheden. In de werken wordt gerefereerd aan de altijd aanwezige natuurlijke cycli en activiteiten die de grond proberen te behouden of deze juist beschadigen. Ook worden elementen uit het lokale verleden en heden gebruikt, zoals de sleutel van een verzonken dorp, een gestrande potvis en een verlaten boorlocatie. Het basismateriaal van het merendeel van de werken is suppletiezand, zand dat van de Noordzeebodem is gehaald en gebruikt wordt om erosie van stranden tegen te gaan. Na uitgebreid materiaalonderzoek probeerde Astrid Nobel controle over het zand te krijgen door het met roest te binden, het tot pigment te malen en het in een zandloper op de cycli van het universum te laten lopen. Het zand liet zich niet zomaar
aan banden leggen en de onvoorspelbaarheid en onzekerheid in deze kleine projecten blijkt ook op grote schaal bij operaties als zandsuppletie en gaswinning te bestaan.

Astrid Nobel

Astrid Nobel volgde Academie Minerva in Groningen, Vrije Academie postacademische werkplaats in Den Haag en thans de Rijksacademie in Amsterdam. Ze exposeerde o.a. bij C&H gallery in Amsterdam, Locuslux Gallery in Brussel, Quartair Contemporary Art Initiatives in Den Haag en was al vaker (groeps) in melkokaal te zien. Astrid Nobel woont en werkt in Amsterdam.

In ROOM: ‘Suspended Nature’, een video-installatie van Thijs Linssen (1987).

Melklokaal is open op vrijdag en zondag van 13-17 uur.