Verbindend, empathisch en inspirerend voor de omgeving

Heerenveen ‘n Gouden Plak, dat vraagt om een ’n Gouden centrum. Een centrum waarin ondernemers etaleren wat het heeft te bieden aan inwoners, andere ondernemers en toeristen uit de regio. Voor ondernemen in de breedste zin van het woord ben je in Heerenveen “te plak”, dat laten we zien en blijven we versterken! Dit levert een meerwaarde op voor de complete regio.

Heerenveen is rijk aan ondernemers, verenigingen en festivalorganisaties die allemaal hun steentje bijdragen aan de verbindende factor die een centrum heeft. Onze ambitie is om de aanwezige activiteiten naar een hoger niveau te tillen door promotie, verbinding van activiteiten en samenwerking. Met als doel dat er meer bezoekers naar het centrum komen en dat de beleving wordt vergroot. Dit doen wij vanuit centrale aansturing van de centrummanager en samen met zo veel mogelijke partners uit het veld. Dit vraagt een gezamenlijke mindset die open staat voor samenwerking waardoor het geheel meer wordt dan de som der delen.

De gezamenlijke ambitie voor ons centrum is te komen tot een sfeervol en gastvrij centrum voor bezoekers die langer blijven en vaker komen. Dit willen we bereiken door opgaven aan te pakken aan de hand van 3 opgaven:

  • Compact & Compleet
  • Ontvangen & Ontmoeten
  • Bruisen & Beleven

Om dit wat concreter te maken willen wij onze visie herijken en vertalen naar concrete actiepunten en plannen.

Bestuur

Het bestuur van de HCOV bestaat uit een voorzitter, een lid vanuit vastgoed, een lid vanuit cultuur, de centrummanager, 3 winkeliers en 2 horecaondernemers.

Wie wij zoeken

Om de gewenste professionaliseringslag te maken zijn wij op zoek naar een objectieve voorzitter. De HCOV zoekt een stevige voorzitter die, met groot bewustzijn van zijn/haar eigen rol, in staat is bruggen te bouwen én over te steken. Je bent inhoudelijk goed geïnformeerd, empathisch, respectvol en verbindend. Dit zowel naar het bestuur, de ondernemers en de gemeente.

Je hebt een aansprekende visie op belangenbehartiging en draagt Heerenveen een warm hart toe. Je hebt voldoende tijd beschikbaar voor het voorzitten en voorbereiden van de maandelijkse bestuursvergadering en om de periodieke bestuurlijke vergadering met de gemeente bij te wonen. Naast de reguliere taken stuur jij het proces van herijking visie en het maken van het meerjarenplan aan. Jij schrijft samen met de secretaris aan deze stukken en bewaakt de voortgang op de acties.

Wat wij bieden

  • Een mooie rol in een zeer dynamische omgeving;
  • Een vaste vergoeding van € 500 per maand;
  • Een bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering;
  • Professionele secretariële ondersteuning.

De HCOV is een non-profit organisatie.

Meer weten of solliciteren? Stuur een mail aan centrummanager Peter de Vries: petertdevries45@gmail.com
Of bel 06-54100100 voor meer info.