Er is een zilverkamer en een stijlkamer gewijd aan de historie van het vroegere slot van de Friese Nassaus in Oranjewoud.

De vaste collectie van het museum toont het ontstaan van Heerenveen in de volle breedte. Denk aan archeologische vondsten maar ook aan schilderkunst uit de 19e eeuw.

Elke maand is er een nieuwe verrassing in De Pronkkeamer van Museum Heernveen. Loop gerust even binnen, entree is gratis!