Gebruikte foto’s

Op deze website publiceert Heerenveen ‘n Gouden Plak teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Heerenveen ‘n Gouden Plak en/of derden zijn geproduceerd en/of aangeleverd. Hierbij doet Heerenveen ‘n Gouden Plak uiteraard haar best zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met materialen die door anderen zijn gemaakt. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Heerenveen ‘n Gouden Plak en haar licentiegevers.

Namen van fotografen wiens materiaal op deze website is gebruikt, vermelden wij graag – inclusief een link naar hun websites – op deze pagina. Indien u van mening bent dat uw vermelding onterecht ontbreekt of dat door u gemaakt materiaal onterecht of zonder toestemming op deze site wordt gebruikt, neemt u dan svp zo spoedig mogelijk contact op met Heerenveen ‘n Gouden Plak via: info@ngoudenplak.nl

Fotografen

Op deze website treft u foto’s aan van onder andere de volgende fotografen:

Heerenveense Courant

Fotopersburo Heerenveen

Dennis Stoelwinder (Feannet)

Hielke Weening (Flitsnieuws)

Paul Hettinga (Akkrum)

Nicolien Sijtsema (Unis Flyers)

Marco Lubbers

Max van Gelder

Schaatsen.nl

Jitske Sibbald-de Jong