Een mozaïek van water, riet, moerasbosjes en graslanden in het afgegraven veen. Dat is De Deelen, in het hart van Friesland.

Bloed, zweet en tranen offerden veenarbeiders een eeuw geleden om turf bovengronds te krijgen.

Meteen ten noorden van Heerenveen leidde deze noeste arbeid niet alleen tot wagonladingen turf voor in de kachel, maar ook tot rijke natuur