Actieve ondernemersverenigingen in de regio Heerenveen

De ondernemersverenigingen ondersteunen hun leden door algemene belangenbehartiging en het stimuleren en verbeteren van het ondernemersklimaat.

Zij fungeren als contactpersonen tussen de ondernemers en de gemeente Heerenveen en diverse belangenorganisaties in de provincie Friesland.

Daarnaast bieden zij door het organiseren van bijeenkomsten een ontmoetingsplaats voor het uitwisselen contacten en kennis.