Beschikbare ruimte voor nieuwbouw, centraal gelegen in Noord-Nederland.

Aantrekkelijke grondprijzen op unieke locaties en een faciliterende gemeente.

Volop kansen voor bloeiende zuivelindustrie en aanverwante dienstverlening.