Een mozaïek van water, riet, moerasbosjes en graslanden in het afgegraven veen: De Deelen. Een beschermd natuurgebied met internationale allure in het hart van Friesland.

In de herfst en winter komen hier duizenden eenden en ganzen. Ook leven in dit gebied zeldzame soorten als zwarte stern, purperreiger en bruine kiekendief.

In de Deelen zijn mooie vaarroutes en wandelroutes uitgezet.