Tot de gemeentelijke herindeling van 1934 vormde Luinjeberd met de dorpen Gersloot, Terband en Tjalleberd de gemeente Aengwirden.

Begin juli vindt in Luinjeberd de jaarlijkse autocross plaats.

Op de begraafplaats staat één van de oudste klokkenstoelen in Friesland (1800).