In Oude- en Nieuwehorne worden vele activiteiten en evenementen georganiseerd, waarvan het jaarlijkse ‘Flaeijelfeest’ de meeste bezoekers trekt.

Oude- en Nieuwehorne

De zusterdorpen Oude- en Nieuwehorne zijn gelegen in de Friese Wouden

Van oudsher zijn de twee dorpen met elkaar verbonden. Vroeger vond er veel veenwinning plaats.

Op de laatste zaterdag van september wordt het Flaeijelfeest georganiseerd in beide dorpen.