De sappige weidegronden in het westelijke deel van Opsterland golden eeuwenlang als de rijke hooischuur van de grietenij. De traag kronkelende Boorne had in de vele duizenden jaren van haar bestaan een voedzame bodem achtergelaten. Tussen haar bron op de hoge gronden bij Bakkeveen en de monding in het Boorndiep slingerde het Ouddiep of Koningsdiep in wijde lussen langs Beetsterzwaag en Terwispel via Aldeboarn naar Jirnsum. Van de vroegere grandeur van de adellijke rivier die met de nodige romantiek en heroïek is omgegeven, rest door bedijking, inpoldering, kalanisatie en afdamming van de benedenloop weinig meer.

Toch liet het Friese water in de geschiedenis diepe sporen na. Dorpen ontstonden en verdwenen in haar kielzog. Daarvan zijn het veenkoloniale Tijnje en het boerendorp Beets goede getuigen. Het is moeilijk voorstelbaar dat op de plek waar deze wandeltocht begint tienduizend jaar geleden de zee nog vrij spel had.

Wandelknooppunten: 65 – 89 – 80 – 75 – 46 – 41 – 68 – 29 – 38 – 34 – 21 – 24 – 18 – 16.

Meer informatie

Dit ga je zien

Startpunt: 8406 Tijnje
Eindpunt: Akkrum

Dit is er nog meer te doen