Tjongerschans is het gastvrije ziekenhuis met bewezen hoge kwaliteit van zorg, met preventie, ouderenzorg en sportgeneeskunde als speerpunten.

Meriant biedt ondersteuning, advies en behandeling aan senioren, waarbij het vanzelfsprekend is dat zij hun leven zoveel mogelijk zelf inrichten.

Talant biedt 24-uurs zorg aan mensen, van jong tot ouder, met een verstandelijke beperking en een indicatie voor langdurige zorg.