Wanneer?

Dinsdag 17 maart, 11:00 Zondag 23 augustus, 17:00

Waar?

Museum Heerenveen
Minckelersstraat 11, 8442CE Heerenveen Plan route

In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Aan de hand van dagboekfragmenten, brieven en interviews, ondersteund door foto’s en voorwerpen wordt een beeld gegeven van de gebeurtenissen vlak voor, tijdens en na de bevrijding van de gemeente Heerenveen. Daarbij staat de persoonlijke beleving van mensen centraal. 

De dag na de overval op Nederland, 11 mei 1940, trekt het Duitse leger zegevierend Heerenveen binnen. De eindeloos  lange stoet van zwaar bewapende militairen te paard, vanaf het Poolse front rechtstreeks naar Nederland gedirigeerd, kondigde het begin aan van vijf bange bezettingsjaren. Van echte oorlogshandelingen is in Heerenveen nooit sprake geweest. Angstige tijden braken aan toen in de laatste oorlogsmaanden Duitse moordcommando’s in het Friesche Haagje neerstreken, links en rechts mensen uit de illegaliteit oppakten, mishandelden en zonder proces ter dood brachten. Enkelen van hen zijn naderhand in een straatnaam vernoemd. Nogal wat ingezetenen hebben bij gevechtshandelingen, Engelse beschietingen vanuit de lucht, fusillades en martelingen (de gevangenis achter Crackstate was de wreedste plek van Noord-Nederland) het leven gelaten. Van de al ver voor de oorlog sterk geslonken joodse gemeenschap van Heerenveen kwamen negen personen in de Duitse vernietigingskampen om.

De Hitlerhorden lieten op hun vlucht in april 1945, om de Canadezen tijdelijk in hun opmars te stuiten, zes opgeblazen bruggen achter. Op 14/15 april 1945 werd tenslotte Heerenveen door de Canadese troepen bevrijd. Veel strijd is daarbij niet geleverd. Een vreselijke nachtmerrie was voorbij, de rollen omgekeerd. In Crackstate werden nu de NSB’ers, moffenmeiden, verklikkers  en zwarthandelaars opgesloten. De tentoonstelling vertelt het oorlogs-en bevrijdingsverhaal van en door bewoners van Heerenveen. Deze persoonlijke verhalen van Heerenveeners laten zien dat het leven vlak voor en vlak na de bevrijding zeker niet gemakkelijk was. Naast de praktische zaken als voedselschaarste werd door de waarnemend Burgemeester opgeroepen tot gehoorzaamheid en ordelievendheid. Ook moest het verlies, van dierbaren en dierbare bezittingen, een plek krijgen. Daartegenover staat de intense vreugde van vrijheid. Na vijf jaren van onderdrukking waren de inwoners van Heerenveen weer vrij. Een oorlogsmonument nabij het ziekenhuis herinnert aan deze inktzwarte periode. De tentoonstelling ‘Heerenveen VRIJ!’ is te zien t/m 23 augustus 2020 in Museum Heerenveen.  

Dit is er nog meer te doen