De vereniging Heerenveen ‘n Gouden Plak (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59727489), is de regiomarketingorganisatie van en voor het geografische gebied dat bekend is als de gemeente Heerenveen.

Op deze website publiceert Heerenveen ‘n Gouden Plak teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Heerenveen ‘n Gouden Plak en/of derden zijn geproduceerd en/of aangeleverd. Hierbij doet Heerenveen ‘n Gouden Plak uiteraard haar best zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met materialen die door anderen zijn gemaakt. Mocht u van mening zijn dat door u gemaakt materiaal onterecht of zonder toestemming op deze site wordt gebruikt, neemt u dan svp zo spoedig mogelijk contact op met Heerenveen ‘n Gouden Plak via info@ngoudenplak.nl

Heerenveen ‘n Gouden Plak behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar  websites die door derden worden onderhouden, waarover Heerenveenveen ‘n Gouden Plak geen zeggenschap heeft. Heerenveen ‘n Gouden Plak geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Heerenveen ‘n Gouden Plak de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij Heerenveen ‘n Gouden Plak en haar licentiegevers.