Wanneer?

Dinsdag 20 februari, 00:00 Vrijdag 23 februari, 00:00

Waar?

Door de hele provincie
Friesland Plan route

Het leukste familie-uitje in de voorjaarsvakantie

Van 20 t/m 23 februari 2024 openen meer dan 40 musea in Friesland hun deuren speciaal voor kinderen. Neem je pake, beppe, ouders, oom of tante mee, want ‘op vertoon’ van een volwassene hebben kinderen gratis entree! De musea organiseren speciaal voor deze week allerlei leuke kinderactiviteiten.

Deelnemende musea:

Ameland (Nes) – Natuurcentrum Nes
Burdaard – 
Ruurd Wiersma Museum
Burgum – 
Observeum
Damwoude – 
De Sûkerei
Drachten – Museum Dr8888
Dokkum – 
Museum Dokkum
Franeker – Museum Martena
Franeker – Keatsmuseum
Franeker – Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
Gorredijk – Museum Opsterlân
Grou – Museum Bescherming Bevolking
Harlingen – Het Hannemahuis
Harkema – Openluchtmuseum de Spitkeet
Hegebeintum – Stichting Terp Hegebeintum
Heerenveen – Museum Heerenveen
Hindeloopen – Het Schaatsmuseum
IJlst – Houtstad IJlst
Jelsum – Dekema State
Joure – Museum Joure
Kornwerderzand – Kazemattenmuseum
Leeuwarden – Huis van Eysinga
Leeuwarden – Historisch Centrum Leeuwarden
Leeuwarden – De Grutterswinkel
Leeuwarden – Fries Museum
Leeuwarden – Keramiekmuseum Princessehof
Leeuwarden – Tresoar
Leeuwarden – Natuurmuseum Fryslân
Leeuwarden/Goutum – Fries Landbouwmuseum
Moddergat – Museum ’t Fiskershúske
Noordwolde
 – Het Nationaal Vlechtmuseum
Oudemirdum – Bezoekerscentrum Mar en Klif
Sneek – Fries Scheepvaartmuseum
Sneek – Modelspoormuseum
Veenwouden – De Schierstins
Wolvega – Oudheidskamer Weststellingwerf
Wolvega – Museum It Kiekhuus
Workum – Jopie Huisman Museum
Diverse locaties – Stichting Âlde Fryske Tsjerken

Dit is er nog meer te doen