Wanneer?

Zaterdag 29 april, 15:00 - 16:00

Waar?

Ulbe Twijnstrawei 31, 8491CJ Akkrum Plan route

De Friese Klomp is een door het Watersportverbond erkende eenheidsklasse. De klompen die hierin uitkomen moeten daarom voldoen aan de strikte eisen die aan deze klasse zijn gesteld. Concreet houdt dit in dat de afmetingen bindend zijn. Scheepjes in deze klasse worden veelal gebouwd op basis van het bouwpakket.

Deelnemers aan de “Open klasse” zijn niet gebonden aan afmetingen. Elk scheepje dat gemaakt is op basis van een klomp kan meedoen.

Is jouw klompke het snelste? Doe mee met jouw eigen klompke aan de open klasse of strijd met de officiële eenheidsklasse ‘De Friese Klomp’.

Dit is er nog meer te doen