Wanneer?

Zondag 2 april, 11:15 - 12:15

Waar?

Kanadeeskestrjitte 45, 8491bc Akkrum Plan route

De start van de Palmpasen-optocht is om 11.15 uur voor Hotel Goerres aan de Kanadeeskestrjitte. Daartoe zal de Kanadeeskestrjitte enige tijd afgesloten zijn voor het gemotoriseerde verkeer, dit in verband met de veiligheid van met name de jonge kinderen. Het gaat om een gedeeltelijke en korte afsluiting.

Aan de fanfare is gevraagd weer medewerking te verlenen. Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen al bij de start aanwezig zullen zijn.
De optocht gaat eerst naar Leppehiem. De fanfare zal daar spelen en de kinderen kunnen hun Palmstokken aan de bewoners tonen. Vervolgens gaat de optocht naar Coopersburg voor de traditionele toespraak. Aldaar zullen de gebruikelijke oude Palmpasen-liederen worden gezongen en kunnen de kinderen ook hier hun Palmstok laten zien. Daarna gaat de optocht terug naar de Kanadeeskestrjitte, waar de optocht voor Hotel Goerres weer eindigt. Hier krijgen alle kinderen met een Palmstok een zakje vol verrassingen.
Aan alle feestelijkheden rondom de Palmpasen-optocht zijn geen kosten verbonden en het is ook niet nodig om je vooraf op te geven of in te schrijven.
Wij hopen dat veel kinderen zullen meelopen, evenals ouders, pakes en beppes en oud-Akkrumers en oud-Nessers. Alle jonge kinderen mogen meelopen, ook als zij niet in Akkrum naar school gaan.
Traditiegetrouw komen altijd vele oud-dorpsgenoten deze dag naar Akkrum/Nes.
Attendeer uw familieleden en vrienden/kennissen op deze dag. Na afloop kan er gezellig worden nagepraat in Hotel Goerres. Het gaat aldaar om een informeel samenzijn met een reünie-karakter. De stichting Akkrum Ald en Nij zal aldaar weer een expositie organiseren.
Nog enige bijzonderheden met betrekking tot deze optocht:
Route:
Start om 11.15 uur vòòr hotel Goerres. Via de Kleef, Buorren, Heechein, Leppehiem, Heechein bereikt de stoet de Ljouwerterdyk (Coopersburg).
Daar zal de gebruikelijke stop plaatsvinden met toespraak van de burgemeester en met zang/muziek. Vervolgens weer terug naar Goerres.
Haantjes bakken:
Op donderdag 30 maart a.s. van 14.15 uur tot 15.15 uur is er gelegenheid voor de kinderen om haantjes te bakken met en bij Bakker Marten Boonstra in de bakkerij.
Palmpasenstok maken:
Op vrijdag 31 maart a.s. is er in de Lantearne gelegenheid om een palmpasenstok te maken. Dit gebeurt onder leiding van de palmsnein-commissie en de kindernevendienst.
De mogelijkheid bestaat er tussen 14.15 uur en 15.30 uur. Desgewenst kan de palmpasenstok tijdens de kerkdienst op 2 april a.s. (9.30 uur) worden getoond.
Organisatie:
De organisatie is ook dit jaar weer in handen van de palmsnein-commissie van de Stichting Akkrum-Nes Centraal, zulks in samenwerking met de Stifting Akkrum Ald en Nij.

Dit is er nog meer te doen