Wanneer?

Zaterdag 29 januari, 11:00 Zondag 3 april, 17:00

Waar?

De Heerenveense School
Minckelersstraat 11, 8442 CE Heerenveen Plan route

Centsprenten zijn een goedkope vorm van massadrukwerk uit de achttiende en negentiende eeuw, die wel gezien worden als een voorloper van het hedendaagse stripverhaal. Ze kostten één of een paar centen en waren populair bij kinderen en de onderste lagen van de samenleving. De bladen bevatten meestal meerdere afbeeldingen met tekst, die vaak rijmt en ondergeschikt is aan het beeld. Aanvankelijk ging het om afdrukken van houtsneden, maar vanaf het midden van de negentiende eeuw kwamen de houtgravure en de litho in zwang en verving machinaal papier het eerdere handgeschepte papier.

De centsprenten waren echte gebruiksprenten, die de eigenaren niet zorgvuldig opborgen of inlijstten. Kinderen speelden ermee en spijkerden ze als versiering aan de muur. Waarschijnlijk eindigden de prenten als keuken- of toiletpapier, waarna ze bij het vuilnis belandden. Dat er toch redelijk veel bewaard zijn gebleven is met name te danken aan verzamelaars, die vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw interesse kregen in de prenten. Museum Heerenveen heeft ongeveer 225 centsprenten in de collectie.

Dit is er nog meer te doen