Het parklandschap van Oranjewoud herbergt een uniek (rijks)monument! De uitzichttoren ‘De Belvedère’ werd bijna honderd jaar geleden gebouwd op de ‘Berg van Brongergea’. De plek waar eerder al een houten toren had gestaan. De uitkijktoren is een bijzonderheid: het is een van de oudste bouwwerken van beton met zulke grote afmetingen. De toren verheft zich maar liefst 30 meter boven het omliggende maaiveld en steekt ruim boven het omliggende bos uit. Vanaf het uitzichtplateau bovenop de toren kan bij helder weer tot aan de Waddeneilanden worden gekeken!

De Belvedère maakt onderdeel uit van ‘Tjaarda’s Bos’, een parkbosje met krakelingpaden. Het parkje met de toren was een initiatief van de heer Tjaarda, destijds uitbater van het gelijknamige hotel. In de jaren na de Eerste Wereldoorlog nam het toerisme sterk toe. Tjaarda speelde hierop in en bood verschillende attracties aan, zoals een speeltuin, een doolhof en een wandelbos met een grot, een consumptietent en een toren. Dit trok veel gasten aan. Zo werd Tjaarda’s Bos met de toren een geliefde wandelbestemming. En dat is het nog steeds.

Tegenwoordig is de toren voor iedereen vrij toegankelijk. De Stichting Belvedère Oranjewoud is eigenaar en heeft als doel de toren ook voor komende generaties te behouden.