Voor zijn toespraken reisde Domela Nieuwenhuis door heel Friesland. Vanwege de gunstige ligging van het pand en de faciliteiten besloot Domela één van zijn toespraken te houden bij de Koornbeurs in Gorredijk. Ooit een station en postkantoor en later werd dit een belangrijk podium voor socialistische sprekers. In 1882 vond er op de bovenkamer van de Koornbeurs een succesvolle toespraak plaats van ‘De Verlosser’, 8 jaar voor de bijeenkomst. Er was veel belangstelling want er kwamen te voet vele arbeiders op af. 

Dat de toespraak plaats kon vinden is vooral te danken aan Rindert Van Zinderen Bakker. Hij was een bewonderaar van Domela en organiseerde deze toespraak in De Koornbeurs.