In het verre verleden rond de jaren ’80 en ’90 was Hegedyk geen onbekende route voor de veenarbeiders. Om in Heerenveen te komen, liepen vele veenarbeiders door de prachtig natuur en langs de polders.

Tevens was Hegedyk ook een waterkering. Na de vervening ontstonden er in het noorden van Hegedyk grote waterplassen. De drooggemaakte polders werden beschikbaar gemaakt voor bouw- en weilanden, dit kwam door de aanleg van polderdijken. 

Tegenwoordig staan hier allemaal ouderlijke en riante woningen. Maar wil je de oude tijden herbeleven? Schroom dan niet om een cultureel wandeling te maken door Hegedyk.