Voordat deze kerk werd opgericht bevond zich hier ooit een kroeg en een herberg, genaamd Café Stallingeezwaan. Net als bij andere herberg fungeerde deze café als een ontmoetingsplek. Ook vinden hier evenementen plaats die in lokale kranten werd aangekondigd.

Kerk van Langezwaag speelde verder een belangrijke rol in ‘Het land der vrijheid’. Domela Nieuwenhuis had een aversie tegen deze kerk omdat hij teleurgesteld was in het maatschappijhervormende vermogen. ‘Geloof hield het volk dom’ en alcohol hield de arbeiders gevangen in hun armoede. Dit was een probleem waar iets aan gedaan moest worden. Het was daarom ook niet verwonderlijk dat beide onderwerpen aan bod kwamen tijdens één van Domela’s toespraken.