Het Meer in Heerenveen was in 1890 het podium van een bijeenkomst waarin werd gepleit voor kiesrecht voor iedereen.

Er kwamen 15.000 mensen naar deze bijzondere bijeenkomst, vanuit heel het land stroomden de bezoekers toe.

Pier Haitzes de Vries stelde hiervoor zijn grond beschikbaar. Hij was een groot aanhanger van Domela Nieuwenhuis die op de bijeenkomst zou spreken. Deze gaf echter te kennen dat hij toe was aan rust, en dat hij daarom niet aanwezig wilde zijn bij de bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst, kwam een Friese landarbeider genaamd Imke Klaver samen met een scheepje arbeiders aan bij Het Meer. Domela Nieuwenhuis genoot een enorme populariteit onder de veenarbeiders in de Friese Zuidoosthoek. 

Pas in 1919 werd het algemeen kiesrecht ingevoerd, vanaf toen mochten alle mannen én vrouwen vanaf 18 jaar stemmen.