In het dorpje Oudeschoot moet voorheen een klooster met hospitaalfunctie en een houten kerk hebben gestaan; het Schoterconvent. Een plaquette net buiten het dorp (aan de zuidkant) herinnert hieraan. 

Deze huidige zaalkerk is gebouwd in 1752, in opdracht van Menno Coehoorn van Scheltinga (grietman van Schoterland) en zijn vrouw Martha Kinnema. Boven de ingang is een gevelsteen met hun wapens aangebracht.

De torenspits werd na een brand in 1823 vervangen. De klok werd in de 1942 door de Duitse bezetter gevorderd. De windwijzer heeft de vorm van een paard.  

In de ramen is gebrandschilderd glas aangebracht, aan de noordzijde staat te lezen: Er zij licht, en er was licht (Gen 1:3). Aan de zuidzijde: Ik ben het Licht der wereld (Joh 8:12).

De kerk is een rijksmonument dat in 2002 haar 250-jarig jubileum vierde, de naam van de kerk is sindsdien Skoattertsjerke.

De Bonifatiuskerk ligt aan het Jabikspaad en het Bonifatius Kloosterpad, pelgrimsroutes in Friesland.