Ferdinand Domela Nieuwenhuis trouwde in totaal vier keer. Curieus genoeg heette al zijn vrouwen Johanna. Dankzij Yme Kuiper, een goede vriend van Domela, zorgde hij ervoor dat Domela en zijn 4e echtgenoot terecht konden in een kasteleinswoning. Tijdens zijn verblijf gaf Domela het gebouw een nieuwe naam ‘Aurora’. Vanaf dat moment werd het gebouw een verenigingsgebouw voor de socialistische beweging. 

Na de dood van Domela nam de Christelijke school het gebouw over. Het volksgebouw Aurora werd gesloopt en een Kruiskerk van de Protestantse gemeente Heerenveen kwam hiervoor in de plaats. Dit gebouw was tot 2012 in gebruik.

Tegenwoordig dient dit gebouw als gemeentelijk monument en woonhuis voor ouderen.