Ten noorden van Luinjeberd werd al voor 1300 een klooster gesticht.

Wegens hoog water moest het nonnenklooster enkele keren verhuizen, het streek uiteindelijk neer naast de huidige begraafplaats van Luinjeberd. De naam van het klooster was Mariënbosch (ook wel Mariabos of Steenkerke). 

In plaats van klooster Mariënbosch staat er nu alleen nog een dubbele klokkenstoel met een klok die gewijd is aan de heilge ‘Sinte Nicolaus ende Bonifacius’.

Dit voormalig klooster is gelegen aan de Aengwirderweg, op de 11e etappe van het Bonifatius Kloosterpad. Aengwirden is de naam van de vroegere grieternij (gemeente) waarvan het dorp onderdeel was.