Bloed, zweet en tranen offerden veenarbeiders een eeuw geleden om turf bovengronds te krijgen. Meteen ten noorden van Heerenveen leidde deze noeste arbeid niet alleen tot wagonladingen turf voor in de kachel, maar ook tot rijke natuur: het afgegraven veengebied is nu een mozaïek van water, riet, moerasbosjes en kleine, smalle graslanden. 

De Deelen is een officieel Natura 2000 gebied. In dit Europees netwerk van beschermde natuurgebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. Daarom is niet het gehele gebied toegankelijk. Maar je kunt er prachtig wandelen over de paden die Staatsbosbeheer heeft uitgezet.

Meer informatie

Dit ga je zien

Dit is er nog meer te doen