De Deelen is een prachtig, waterrijk gebied. Het is ontstaan door turfwinning en is tegenwoordig een beschermd natuurgebied. Je mag er dus niet ín met de sup. Maar de Heafeart loopt er strak langs! Zie jij de smient, slobeent, zwarte stern, purperreiger of bruine kiekendief overvliegen?

Tip van Frieda Riezebos (Supaway Heerenveen): als je een enkele reis supt, ga dan met twee auto’s en zet alvast één auto bij de finish neer.

Meer informatie

Dit ga je zien

Startpunt: Rijksstraatweg 38 8468 ME Haskerdijken
Eindpunt: Tsjerkebuorren 105 8495 KG Aldeboarn

Dit is er nog meer te doen