Met een nieuw bestuur, de oprichting van de stichting én de toevoeging van een evenementenbureau krijgt regio Heerenveen ’n Gouden Plak een nieuwe impuls. De regio Heerenveen is onlosmakelijk met sport verbonden. Het is de taak van regio Heerenveen ’n Gouden Plak om de regio met het ondernemende en sportieve imago verder op de kaart te zetten. Dit alles om ervoor te zorgen dat de regio een gouden plak is om te wonen, werken en recreëren.

Regio Heerenveen ’n Gouden Plak
Regio Heerenveen ’n Gouden Plak is de regiomarketingorganisatie voor de regio Heerenveen en in 2014 opgericht. In samenwerking met partijen in de regio is er vanaf dat moment een gouden basis gelegd om nu een nieuwe impuls aan de organisatie te kunnen geven. Als verbinder en verleider zet regio Heerenveen ’n Gouden Plak zich in om ervoor te zorgen de hele regio ’n Gouden Plak is om te wonen, werken en recreëren. Sport is daarbij het unique selling point van de regio.

Evenementenbureau
Vanaf 1 juli is het evenementenbureau een nieuw onderdeel van regio Heerenveen ’n Gouden Plak. Met evenementen kan het imago van de regio verder worden versterkt en wordt er een impuls gegeven aan de leefbaarheid, het ondernemersklimaat en de aantrekkingskracht van de regio. Om hiervoor te zorgen, gaat het evenementenbureau actief aan de slag met het binnenhalen van grote evenementen, het coördineren van evenementen en het ondersteunen van evenementenorganisaties. Er worden niet alleen nieuwe evenementen naar de regio toe gehaald, ook wordt hiermee een impuls gegeven aan de bestaande evenementen in de regio.

Van vereniging naar stichting
Met de toevoeging van het evenementenbureau krijgt regio Heerenveen ’n Gouden Plak er een extra taak bij. Bij deze taakuitbreiding past een nieuwe rechtsvorm. De huidige leden van de vereniging hebben besloten dat de vereniging wordt beëindigd en dat de bestaande taken en werkzaamheden, samen met het nieuwe evenementenbureau, worden ondergebracht in een nieuwe stichting: stichting Regio Heerenveen ’n Gouden Plak. Alle direct betrokkenen bij de ambities van de stichting, waaronder de huidige leden, worden onderdeel van de Raad van Advies.

Nieuw bestuur
De nieuwe stichting bestaat uit een vrijwel geheel nieuw bestuur. Na een sollicitatieprocedure zijn er vijf nieuwe bestuursleden geselecteerd die, samen met Frank van Hout die aanblijft als voorzitter, de schouders er onder willen zitten om een nieuwe impuls aan de organisatie te geven. De bestuursleden zijn allemaal woonachtig in de regio Heerenveen en hebben affiniteit met de werkzaamheden van regio Heerenveen ’n Gouden Plak. De nieuwe bestuursleden zijn Riko Kruit, Stefan Valk, Ben Bergsma, Bert Jonker en Michiel Huitema.


Van links naar rechts: Frank van Hout, Ben Bergsma, Bert Jonker, Michiel Huitema, Riko Kruit.
Stefan Valk ontbreekt op de foto.

Meer nieuws en tips